Vesivahinko

Asuintalon pelastussuunnitelma sivu 5/19

Toiminta vesivahinkotilanteessa

Selvitä etukäteen veden pääsulun / huoneistosi sulun sijainti

1. Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö.

2. Ilmoita asiasta

- huoltomiehelle puhelin 0400 443344

- tai isännöitsijälle puhelin 09 - 540 4911

3. Tarvittaessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112.

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta:

1. Selvitä vesivaaran aiheuttaja.

2. Jos kyseessä on vuoto, pyri tyrehdyttämään se.

3. Pyri estämään veden pääsy rakennukseen

• säkityksin

• muovipeitteitä käyttämällä

• johtamalla vesi poispäin.

3. Hälytä tarvittaessa lisäapua.