Asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010. 

Lain mukaan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä 
- joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin
- kirjallisesti etukäteen
- ilmoitukseen on liitettävä asianmukaiset selvitykset

Voit ladata remontti-ilmoituksen tästä.

Ilmoitusta ei tarvitse jättää tapettien vaihtamisesta tai seinien maalaamisesta, mutta esim. kylpyhuoneremontti ja lattiamateriaalien vaihto vaatii ilmoituksen yhtiölle.

Yhtiö arvioi remontin asianmukaisuuden eli noudatetaanko remontissa hyvää rakennustapaa. Hallitus vastaa arvioinnista. Yhtiö pitää kirjaa huoneistokohtaisista kunnossapitotyöilmoituksista. Ilman yhtiön lupaa, osakas ei voi aloittaa remontin tekoa.

Asukas on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle huoneistossa ilmenneistä ongelmista.

Mikäli ilmoituksen laiminlyönnistä aiheutuu taloyhtiölle vahinkoa, huoneiston haltija saattaa joutua vahingonkorvausvelvolliseksi

Lisätietoa asunto-osakeyhtiölaista löytyy alla olevien linkkien kautta

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Mistä remontista asukkaan on ilmoitettava yhtiölle?

Taloyhtiön vastuunhakotaulukko