Tapaturmavakuutus ja avainturva

Ryhmätapaturmavakuutus As Oy Satoeverstin asukkaille


Taloyhtiö on ottanut vakuutuksen, joka on aikaisempaan verrattuna korvauspiiriltään laajempi kuin pelkkä tapaturmavakuutus.

Sisältö tiivistettynä on seuraavanlainen 

1 - Vakuutetut

Vakuutettuina on Satoeverstin asukkaat ja vakuutus on voimassa Satoeverstin rakennuksessa ja piha-alueella ja sisältää seuraavat korvauslajit:

2 - Tapaturma

Tapaturmavakuutus, siitä korvataan tapaturman aiheuttama vakuutetun kuolema, tapaturmasta johtuva pysyvä haitta ja tapaturmavamman hoidosta aiheutuvat lääkinnälliset hoitokulut.

Tyypillinen korvattava tapaturma on tahattomasti aiheutunut haava, luunmurtuma, lihasrepeämä jne talkoo- tai remonttityön aikana.

Talkoiden lisäksi vakuutus on voimassa asukkaan hyväksi myös hänen remontoidessaan kotiaan jos muutostöistä on asianmukaisesti ilmoitettu taloyhtiölle.

Jos tapaturman yhteydessä rikkoutuu samalla silmälasit tai hammasproteesi, vakuutus korvaa em kulujen lisäksi silmälasien  tai hammasproteesin korjaus-tai hankintakulut vähennettynä 50 euron omavastuulla.

3 - Avainturva

Jos avaimet ovat kadonneet/varastettu, tai ovat unohtuneet lukittuun asuntoon, niin vakuutuksesta korvataan ilman omavastuuta lukkojen uusimisesta ja ovien avaamisesta aiheutuneet kulut ilman omavastuuta.
Samoin lukkojen ja avainten uusiminen korvataan, jos asuntoon on murtauduttu.

HUOM Alle 16 vuotiaiden lasten avainten hukkaamista ei korvata millään tavoin.

 4 - Asumien keskeytyminen

Vielä korvataan asumisen keskeytymisetä aiheutuneita kuluja jos asunto on todettu asumiskelvottomaksi tulipalosta, vesivahingosta tai huoneistoon vahingon auheuttaneesta luonnonilmiöstä johtuvaksi.

5 - Muuta

Vakuutuksesta maksetaan korvaus kulutositteita vastaan. Koska avainturvassa ei ole omavastuuta, kulut korvataan täysimääräisesti, joten avainten hankkimisesta ja oven avaamisesta pitää saada kuitit. Vakuutuksen enimmäiskorvausmääristä ja rajoitusehdoista sekä korvausmenettelystä on syytä kysyä suoraan vakuutusyhtiöstä, koska vakuutusyhtiön asiakaspalvelijoiden antamat tiedot nopeuttavat korvausasian käsittelyä ja selkiyttävät vakuutuksen sisältöä.

Yhteystiedot

 asiakaspalvelu@aig.com

Puhelin asiakaspalveluun 02 030 3456 ma-pe klo 9-21 ja la 10-16.

Vakuutusyhtiöllä ei ole palvelukonttoria, vaan yhteys on mahdollasta vain virtuaalisesti tai puhelimitse.

Vakuutuksen numerot ovat 102-3601 ja 119-4842