Muutostyöt huoneistossa ja niistä ilmoittaminen

Osakkeenomistajalla on oikeus lain mukaan tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Muutostyötä ei saa aloittaa ennenkuin yhtiön hallinto on käsitellyt ja hyväksynyt muutostyöilmoituksen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tapettien vaihtamisesta tai seinien maalaamisesta, mutta esim.kylpyhuoneremontti ja lattiamateriaalien vaihto vaatii ilmoituksen tekemisen yhtiölle.

Koska talossamme ei ole huoneistokohtaisia sähkö- tai vesimittareita, esimerkiksi kylpyhuoneen lattialämmitys tai sauna eivät ole yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi sallittuja.
HUOM. Jos huomaat asunnossasi taloyhtiön vastuulla olevissa laitteissa tai rakenteissa korjausta vaatimia toimia, asukkaana sinun on niistä viipymättä ilmoitettava taloyhtiön edustajalle. Jos ilmoituksen laiminlyönnistä aiheutuu rakenteille lisävahinkoa, asukas voi joutua lisävahingoista korvausvelvolliseksi.

Lain mukaan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä 

- joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin
- kirjallisesti etukäteen
- ilmoitukseen on liitettävä asianmukaiset selvitykset

Perkkaan Huolto Oy:n verkkosivulta voit ladata remontti-ilmoituksen.

Huoneistossa tehtävästä remontoinnista tulee ilmoittaa myös vähintään oman rappukäytävän ilmoitustaululla, mutta on hyvä jättää ilmoitus myös muihin rappuihin. Ilmoituksessa on käytävä ilmi missä huoneistossa remonttia tehdään ja millä aikavälillä. Remonttia saa tehdä arkisin klo 8-20, lauantaisin 10-18. Tämän jälkeen on vältettävä kovaäänistä remontointia. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä ei saa remontoida. Hiljaisuus taloyhtiössä on klo 22-7.