Asunto-osakeyhtiö

Kerros- rivi- ja paritalot ovat useimmiten perustettu asuntoyhtiöiksi, joiden toimintaa säädellään lailla. Lain nimi on Asuntoyhtiölaki ja se on viimeksi uudistettu vuonna 2009. Lain uudistustyö on menossa ja tulee aikanaan voimaan päivitettynä. Muita lakeja jotka säätelevät asuntoyhtiön toimintaa ovat mm. kirjanpitolaki, vahingonkorvauslaki ja viimeisenä pari vuotta sitten ilmestynyt tupakkalaki, joka kieltää tupakoinnin talon yhteisissä sisätiloissa ja paikoissa, esim. ulko-ovien edustoilla, joista savu voi mennä yleisiin tiloihin.

Taloyhtiö omistaa kiiteistön, tontin ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat. Asukkaat eivät siis omista asuntoaan, vaan voivat hallita (asua) sitä omistamiensa asunto-osakkeiden perusteella.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää enemmistöpäätöksellä asunnon ottamisen taloyhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi, mikäli asunnossa vietetään sellaista elämää, että se häiritsee liiaksi muita asukkaita. Taloyhtiö voi ottaa asunnon hallintaansa myös sillä perusteella, että huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että siitä aiheutuu haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Muitakin haltuunottoperusteita laissa em. lisäksi on.

Lakien tarkoituksena on, että elämä taloyhtiön tapaisessa monen asukkaan yhteisössä olisi jokaisen kannalta vähintäin siedettävää. Tavoite on hyvä mutta sitä ei pelkästään lakeja säätämällä saavuteta, on taloyhtiöitä, joissa riidellään melkein kaikesta. Sopuisuus lähtee meidän jokaisen käyttäytymisestä, ystävällisyys ja huomaavaisuus tuottaa viihtyisän asuinympäristön.

Asunto-osakeyhtiölaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599