As Oy Satoeverstin hallinto 

Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tulo- ja menoarviosta ja hallituksen vastuuvapaudesta ja valitsee uuden hallituksen jne.

Yhtiöllä on oltava hallitus ja sillä voi olla myös isännöitsijä jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Hallitus vuonna 2019

Aarre Aaltonen, puheenjohtaja
Mika Maaranen
Martti Jokela 
Pauli Noronen

Isännöitsijä Ari Kiviniitty, Perkkaan Huolto Oy

Puhelinnumero: 09 540 49 111
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@perkkaanhuolto.fi

www.perkkaanhuolto.fi